trešdiena, 2023. gada 1. februāris

 Stundu izmaiņas ceturtdien 2. 02.


  1. klase

  1. klase

  1. klase

      1.Latv. val.

1.Latv. val. 

1.Latv. val.

2. Matemātika

  2 .Matemātika

2. Sports un v.

      3. Soc zin. 

3. -

3 .Matemāt.

    4. Mūzika

4.Angļu valoda

4.Konsultācija

5.Sports un v.

5.Mūzika

5 .Angļu val.4.klase

5.klase

6.klase

1. Matemātika ( L.G.)

1. Sports un v.

1.Klases st.

2.Mūzika

2.Matemātika ( L.G.)

2. -

3. Angļu val.

3. Mūzika

3.Sports un v.

4. Karjeras st.

4.-

4.Vizuālā māksla

5.-

5.Angļu val.

5.Vizuālā māksla

6.

6. 

6.-7.klase

8.klase

9.klase

1.-

1. Bioloģija

1.Angļu valoda

2.Literatūra

2. Bioloģija

2.Angļu valoda

3 .Bioloģija.

3. Angļu val.

3.Latv. val. 

4.Biologija

4.Latv. val. 

4. Vizuālā māk.

5.Klases st.

5.Datorika

5.Bioloģija

6. Angļu val.

6.Datorika

6.Bioloģija

7. 

7.

7.-


8Nav skolā: K. Siliņas-Ivancovas, I. Eidaka,. Z. Rozenvalda.


otrdiena, 2023. gada 31. janvāris

 Stundu izmaiņas trešdien 1. 02. 4.klase

5.klase

6.klase

1.Dizains un t.( tikai 2. gr.)

1.Vizuālā māk.

1.Sports un v.

2. Dizains un t.( tikai 2. gr.)

2.Vizuālā māk.

2.Mūzika 

3. Sports un v.

3. Dabaszinības

3.Klases st.

4. Matemātika ( L.G . )

4.Sports un v.

4.Dabaszinības

5.Dabaszinības

5.Mūzika

5.Dizains un t. (tikai 2. grupai.)

6.

6.Matemātika (L.G.)

6.Dizains un t.( tikai 2. grupai.)


7.klase

8.klase

9.klase

1.-

1.-

1.Ķīmija ( attālināti)

2. Latv.val.( attālināti)

2. Literatūra

2.-

3 .Dizains un t.( tikai 2. gr.)

( attālināti)

3.Vizuālā māk.

3. 

4.Dizains un t.( tikai 2. gr.).

( attālināti)

4.Vizuālā māk.

4.

5. -

5.Latv. val.

5.              

6.Sports un v.( attālināti)

6.Ķīmija (datorkl., tiešsaistē)

6.Literatūra( attālināti)

7.-

7.-

7.Dizains un t.( tikai 2.gr.)

( attālināti)


8.-

8. Dizains un t.(tikai 2. gr.)

( attālināti)


Nav skolā K. Siliņas- Ivancovas, I. Eidakas, Z.Rozenvalda


 Stundu izmaiņas trešdien 1. 02. 
4.klase

5.klase

6.klase

1.Dizains un t.( tikai 2. gr.)

1.Vizuālā māk.

1.Sports un v.

2. Dizains un t.( tikai 2. gr.)

2.Vizuālā māk.

2.Mūzika 

3. Sports un v.

3. Dabaszinības

3.-

4. Matemātika ( L.G . )

4.Sports un v.

4.Dabaszinības

5.Dabaszinības

5.Mūzika

5.Dizains un t. (tikai 2. grupai.)

6.

6.Matemātika (L.G.)

6.Dizains un t.( tikai 2. grupai.)


7.klase

8.klase

9.klase

1.-

1.-

1.Ķīmija ( attālināti)

2. Latv.val.( attālināti)

2. Literatūra

2.-

3 .Dizains un t.( tikai 2. gr.)

( attālināti)

3.Vizuālā māk.

3. 

4.Dizains un t.( tikai 2. gr.).

( attālināti)

4.Vizuālā māk.

4.

5. -

5.Latv. val.

5.              

6.Sports un v.( attālināti)

6.Ķīmija (datorkl., tiešsaistē)

6.Literatūra( attālināti)

7.-

7.-

7.Dizains un t.( tikai 2.gr.)

( attālināti)


8.-

8. Dizains un t.(tikai 2. gr.)

( attālināti)


Nav skolā K. Siliņas- Ivancovas, I. Eidakas, Z.Rozenvalda


pirmdiena, 2023. gada 30. janvāris

 


Stundu izmaiņas otrdien 31. 01.


  1. klase

  1. klase

  1. klase

      1 .Angļu val.

  1. Latv. val. 

    1.Sports

2.   Matemātika

      2. Angļu val.

2. Matemātika

    3.Latviešu val.

3. Matemātika

      3.  Latv. val. 

4 .Dabaszin. 

4.Vizuālā m. 

    4 . Angļu val.

5.Klases st.

5.Sports

5 . Dabaszinības6.Sociālās zinības4.klase

5.klase

6.klase

1. Krievu valoda

1.Latv. val.

1.-

2. Matemātika(L. G.)

2. Literatūra

2.-

3.Angļu val. 

3. Latv. val.

3.-

4. -

4.Krievu valoda

4.Latv. val.( attālināti)

5. Latviešu val.

5. Klases st. ( B.P.)

5.Krievu val.( attālināti)

6. Klases st.

6.Matemātika( L.G.)

6.-

7.

7. 

7. Latv. val.( attālināti)7.klase

8.klase

9.klase

1. -

1. Fizika

1.Latv. val.

2. Krievu valoda

2. Fizika

2.Literatūra

3. Literatūra

3. Krievu val.

3.Fizika

4. Sports un v.

4.-

4. Fizika

5. Inženierzin.

5.Angļu val.

5.Datorika( patstāv.)

6. Angļu val.

6  Latv. val. 

6.Krievu val.

7.Latv. val.

7.Sports un v.

7.Sports un v.


Nav skolā I. Eidakas, K. Siliņas-Ivancovas, Z. Rozenvalda


  Stundu izmaiņas ceturtdien 2. 02. klase klase klase       1.Latv. val. 1.Latv. val.  1.Latv. val. 2. Matemātika   2 .Matemātika 2. Sports ...