trešdiena, 2024. gada 24. aprīlis

 Stundu izmaiņas ceturtdien  25. 04.  


  1. klase

  1. klase

  1. klase

1.Latv. val.

1.Latv. val.

1.Sports un v.

2.Matemātika

2.Angļu val.

2.Matemātika

3.Soc zin.

3.Matemātika

3.Latv. val.

4.Sports un v.

4.Dabaszinības

4.Mūzika

5.Mūzika

5.Sports un v.

5.Angļu val.


4.klase

5.klase

6.klase

1.Latv. val.

1.Sports un v

1.Matemātika

2.Latv. val. 

2.Matemātika

2.Mūzika

3.Angļu val.

3.Mūzika

3.Literatūra 

4.Matemātika

4.Angļu val. 

4.Matemātika

5.Soc zin un v.( patst.)

5.Literatūra

5.Vizuālā m.

6.-

6.Klases st.

6.Sports

Ansamblis

Ansamblis

7.Ansamblis


7.klase

8.klase

9.klase

1.Literatūra

1.Bioloģija

1.Angļu val.

2.Sports un v.

2.Bioloģija

2.Latv. val

3.Bioloģija

3.Matemātika F

3.Literatūra

4. Bioloģija

4.Latv. pas.v. ( patst.)

4.Vizuālā m.

5.Matemātika

5.Datorika

5.Bioloģija

6.Teātra māks.

6.Datorika

6.Angļu val.

7.Ansamblis

7.Angļu val.

7.Matemātika F.


8. -


Nebūs I. Eidakas


 Stundu izmaiņas ceturtdien  25. 04.  


  1. klase

  1. klase

  1. klase

1.Latv. val.

1.Latv. val.

1.Sports un v.

2.Matemātika

2.Angļu val.

2.Matemātika

3.Soc zin.

3.Matemātika

3.Latv. val.

4.Sports un v.

4.Dabaszinības

4.Mūzika

5.Mūzika

5.Sports un v.

5.Angļu val.


4.klase

5.klase

6.klase

1.Latv. val.

1.Sports un v

1.Matemātika

2.Latv. val. 

2.Matemātika

2.Mūzika

3.Angļu val.

3.Mūzika

3.Literatūra 

4.Matemātika

4.Angļu val. 

4.Matemātika

5.Soc zin un v.( patst.)

5.Literatūra

5.Vizuālā m.

6.-

6.Klases st.

6.Sports7.


7.klase

8.klase

9.klase

1.Literatūra

1.Bioloģija

1.Angļu val.

2.Sports un v.

2.Bioloģija

2.Latv. val

3.Bioloģija

3.Matemātika F

3.Literatūra

4. Bioloģija

4.Latv. pas.v. ( patst.)

4.Vizuālā m.

5.Matemātika

5.Datorika

5.Bioloģija

6.Teātra māks.

6.Datorika

6.Angļu val.

7.-

7.Angļu val.

7.Matemātika F.


8. -


Nebūs I. Eidakas


otrdiena, 2024. gada 23. aprīlis

 Stundu izmaiņas trešdien  24.04. 


  1. klase

  1. klase

  1. klase

1.Latv. val.

1.Latv. val

1.Matemātika

2.Matemātika

2.Sports un v.

2. Latv. val.

3.Dabaszinības

3.Latv. val.

3.Sports un v.

4.Dabaszinības

4.Matemātika

4.Dizains un t. 

5. 

5.Vizuālā m.

5.Dabaszinības


4.klase

5.klase

6.klase

1 .Dabaszinības

1.Sports un v.

1.Dizains un t.

2.Klases st.

2.Matemātika

2.Dizains un t.

3.Teātra māksla

3.Dabaszinības

3.Matemātika

4.Sports un v.

4.Matemātika

4.Dabaszinības

5.Viz. māk.

5.Dizains un t.

5.Sports un v.

6.Viz. māk.

6.Dizains un t.

6. 


7.klase

8.klase

9.klase
1.Matemātika 

1.Ķīmija.

1.-

2.Latviešu val.

2.-

2.Kīmija

3.Viz. māk.

3.Dizains un t.

3.Literatūra

4. Viz. māk.

4.Dizains un t.

4.-

5.-

5.Latviešu. val.

5. Matemātika 

6.-

6.Matemātika

6.Sports un v.

7.Sports un v.

7.Literatūra

7.Dizains un t.8. Dizains un t.

Nebūs I. Eidakas.


  Stundu izmaiņas ceturtdien  25. 04.   klase klase klase 1.Latv. val. 1.Latv. val. 1.Sports un v. 2.Matemātika 2.Angļu val. 2.Matemātika 3....