pirmdiena, 2022. gada 5. decembris

 


Stundu izmaiņas otrdien 6. 12.


 1. klase

 1. klase

 1. klase

      1 .Angļu val.

 1. Latv. val. 

    1.Dabaszinības

2.   Matemātika

      2. Angļu val.

2. Matemātika

    3.Latviešu val.

3. Matemātika

      3.  Latv. val. 

4 .Dabaszin. 

4.Vizuālā m. 

    4 . Angļu val.

5.Klases st.

5.-

5 . Sociālās zin.6.-4.klase

5.klase

6.klase

1. Krievu valoda

1.Latv. val.

1.Soc. zin.

2. Matemātika

2. Literatūra

2.Soc. zin.

3.Angļu val. 

3. Latv. val.

3.matemātika

4. Datorika

4. Soc. zin. ( patstāv. d.)

4.Latv. val.

5. Latviešu val.

5. Soc. zin.

5.Krievu val.

6. Klases st.

6.Matemātika 

6.Datorika

7.

7. Krievu valoda

7. Latv. val.7.klase

8.klase

9.klase

1. Matemātika

1. Fizika

1.Latv. val.

2. Krievu valoda

2. Fizika

2.-

3. Literatūra

3. Krievu val.

3.Fizika

4. Latv. val.

4.Matemātika

4. Fizika

5. Inženierzin.

5.Angļu val.

5.Datorika

6. Angļu val.

6  Latv. val. 

6.Krievu val.

7.

7.-

7.


Nav skolā D. Embrekša (sacensībās)


trešdiena, 2022. gada 30. novembris

 Stundu izmaiņas ceturtdien 1.12.


 1. klase

 1. klase

 1. klase

      1.Latv. val.

 1. Latv. val. 

 1. Latv. val.

2. Matemātika

    2 .Matemātika

2. Sports un v.

      3. Soc. zin.

3. Datorika f.

    3 .Matemātika

    4.Mūzika

4.Angļu valoda

      4.Datorika f.

5.Sports un v.

5.mūzika

5 .Angļu valoda4.klase

5.klase

6.klase

1. -

1. Sports un v.( attāl.)

1.Klases st. 

2. Mūzika

2. -

2. Soc. zin. 

3. Angļu valoda

3. Mūzika ( attāl.)

3.-

4. Soc .zin. un vēst.

4.-

4 . Sports un v.

5.Soc .zin. un vēst.

5.-

5.Viz. māk. 

6.

6. Angļu valoda ( attāl.)

6.-7.klase

8.klase

9.klase

1.Soc. zin.

1. Bioloģija

1.Angļu valoda

2.Literatūra

2. Bioloģija

2.Angļu valoda

3 .Bioloģija

3. Soc. zin. 

3.Latv. val. 

4. Bioloģija

4.-

4. Vizuālā māk.

5.-

5.Datorika

5.Bioloģija 

6. Klases st.

6.Datorika

6.Bioloģija 

7. Angļu valoda

7.Latv. val.

7.-


8. Angļu valodaNav skolā K. Siliņas-Ivancovas


otrdiena, 2022. gada 29. novembris

 Stundu izmaiņas trešdien 30.11.


 1. klase

 1. klase

 1. klase

 1. Latv.val.

 1. Latv. val. 

 1. Mūzika

2.   Latv.val.

 1. Matemātika

2. Sports un v.

 1. Dabaszin.

3. Mūzika

      3 Latv.val.

4. Mūzika

4. Dabaszin.

 1. Matemātika

5. Sports un v.

5. Klases st.

5 .Dizains un tehn.4.klase

5.klase

6.klase

1. Viz. māk.

1.Dizains un t.

1.Sports un v.

2.  Viz māk. 

2. Dizains un t..

2.Mūzika 

3. Sports un v.

3. Dabas zin.

3.-

4. -

4.Sports un v.

4.Dabaszin.

5.Dabas zin. 

5.Mūzika

5.Dizains un t.-1.,2.

6.

6.-

6.Dizains un t.-1.,2.7.klase

8.klase

9.klase

1.-

1.Latv. un pas. vēst.

1.Ķīmija

2. Latv.val.

2. Latv. un pas. vēst.

2.-

3 .Viz. māk.

3. Dizains un t.

3. Latv. un pas. vēst.

4. Viz. māk.

4.Dizains un t.

4. Latv. un pas. v.( patst.d.)

5. Latv. un pas.v..(patst. d.)

5.Latv. val.

5.-

6. Latv. un pas.v..(patst. d.)

6.Ķīmija

6.Literatūra

7.-Sports un v.

7. Literatūra

7.Dizains un t. 


8.

8. Dizains un t.


Nav skolā K. Siliņas-Ivancovas


  Stundu izmaiņas otrdien 6. 12. klase klase klase       1 .Angļu val. Latv. val.      1.Dabaszinības 2.   Matemātika       2. Angļu val. 2...