piektdiena, 2024. gada 24. maijs

 Stundu izmaiņas pirmdien 27. 05.


  1. klase

  1. klase

  1. klase

1.Latv. val.

1.Latv. val.

1.Latv. val.

2.Mūzika  ( grāmatu nodošana)

2.Matemātika 

2. Latv. val

3.Klases st.

3. Soc. zin.( Grāmatu nodošana)

3. Matemātika

4. Matemātika

4.Mūzika

4.Dabaszin.( grāmatu nodošana)5.Sports un v.4.klase

5.klase

6.klase

1. Sports un v.

1.-

1.Matemātika

2.Dabaszin.

2.Sports un v.

2.Angļu valoda

3.-

3.Matemātika

3.Mūzika 

4.Angļu val. 

4.Datorika 

4.-

5.( grāmatu nodošana)

5.Angļu val.

5.Matemātika

-

6.( grāmatu nodošana)

-7.klase

8.klase

9.klase

1.Angļu val.

1.Ģeogrāfija

1.Grāmatu nodošana

2.Matemātika

2.Ģeogrāfija

2.-

3.Ģeogrāfija

3.Sports un v.

3.Latviešu val. (konsultācija)

4.Ģeogrāfija

4.Sports un v.

4.Latviešu val. (konsultācija)

5.Datorika

5.Mūzika

5.Latviešu val. (konsultācija)

6. Datorika

6.-

6.-
Nebūs S Višķeres


 Stundu izmaiņas pirmdien 27. 05.


  1. klase

  1. klase

  1. klase

1.Latv. val.

1.Latv. val.

1.Latv. val.

2.Mūzika  ( grāmatu nodošana)

2.Matemātika 

2. Latv. val

3.Klases st.

3. Soc. zin.( Grāmatu nodošana)

3. Matemātika

4. Matemātika

4.Mūzika

4.Dabaszin.( grāmatu nodošana)5.Sports un v.4.klase

5.klase

6.klase

1. Sports un v.

1.-

1.Matemātika

2.Dabaszin.

2.-

2.Angļu valoda

3.-

3.Matemātika

3.Mūzika 

4.Angļu val. 

4.Datorika 

4.-

5.( grāmatu nodošana)

5.Angļu val.

5.Matemātika

-

6.( grāmatu nodošana)

-7.klase

8.klase

9.klase

1.Angļu val.

1.Ģeogrāfija

1.Grāmatu nodošana

2.Matemātika

2.Ģeogrāfija

2.-

3.Ģeogrāfija

3.Sports un v.

3.Latviešu val. (konsultācija)

4.Ģeogrāfija

4.Sports un v.

4.Latviešu val. (konsultācija)

5.Datorika

5.Mūzika

5.Latviešu val. (konsultācija)

6. Datorika

6.-

6.-
Nebūs S Višķeres


ceturtdiena, 2024. gada 23. maijs

 Stundu izmaiņas piektdien 24. 05. 


  1. klase

  1. klase

  1. klase

1.Latv. val.

1.Latv. val.

1.Mūzika

2.latv. val.

2.Sports un v.

2.latv. val.

3.Sports un v.

3.Dizains un t.

3.Viz. māk.

4.Viz. māk.

4.Mūzika

4.Viz. māk.

5.Viz. māk.

5.Dizains un t.


4.klase

5.klase

6.klase

1. Sports

1.Dabaszinības

1.-

2. Mūzika

2.

2.Dabaszinības

3. .

3.Krievu val.

3.Klases st.

4.

4.

4.Krievu val.

5.Krievu val F.

5.Mūzika

5.6.


7.klase

8.klase

9.klase

1.Krievu val.

1.Latv. val.

1.-

2.Latv. val.

2.Krievu val.

2.

3. Mūzika

3.Ķīmija

3.Latv. val.( konsult.)

4. -

4.Sports un v.

4.Latv. val.( konsult.)

5.Sports un v.

5.-

5.Latv. val.( konsult.)

6. Klases st.

6.Literatūra

6.-

7.

7.

7.

Nebūs K.Siliņas-Ivancovas, A. Priednieces. S. Višķeres


  Stundu izmaiņas pirmdien 27. 05. klase klase klase 1.Latv. val. 1.Latv. val. 1.Latv. val. 2.Mūzika  ( grāmatu nodošana) 2.Matemātika  2. L...