ceturtdiena, 2023. gada 27. aprīlis

 Stundu izmaiņas piektdien 28. 04.  


 1. klase

 1. klase

 1. klase

1-

1.Latv. val.

 1. Latv. val.

2.-

2.Dabaszin.

2. Dabaszin.

3.-

3. Dizains un tehn.

    3. Vizuālā māk.

4.-

4.Dizains un t.

    4.  Viz. māk.

5.-

5.Sports

5 .Pag. grupa (T.B.)4.klase

5.klase

6.klase

1. Sports un v.

1. Latv. val.

1.Matemātika

2. Latv. val.

2.Dabaszin.

2.Sports un v.

3. Latv. val.

3.Krievu val.

3. Dabaszinības

4.Teātra m.

4.Matemātika 

4. Latv. val.

5. Dabaszin.

5.Latv. val. ( patst. d.)

5. Krievu val. ( patst. d.)

6.

6.

6. 7.klase

8.klase

9.klase

1.Krievu val.

1.Literatūra

1.Ķīmija 

2. Latv. val. 

2.Matemātika

2.Krievu val.

3 .Matemātika

3. Meža dienās

3. Meža dienās

4.Sports un v.

4. Meža dienās

4. Meža dienās

5.Teātra m. ( patst. d.)

5. Meža dienās

5  Meža dienās

6.

6. 

6. 


7.

7. 


S. Rozenberga kursos no 9:00

Pārējie skolotāji kursos no 12:00

Autobuss 13:00


otrdiena, 2023. gada 25. aprīlis

 Stundu izmaiņas ceturtdien 27. 04. 


 1. klase

 1. klase

 1. klase

1.Latv. val.

1.Latv. val. 

1.Latv. val.

2. Matemātika 

2 .Matemātika

2. Sports un v.

3. Soc. zin.

3. Datorika F.

3 .Matemātika

4.Mūzika

4.Angļu val.

4.Datorika F.

5.Sports un v.

5.Pagarinātā grupa ( S.R.)

5 .Pagarinātā grupa( S. R.)


4.klase

5.klase

6.klase

1. Matemātika 

1. Sports un v.

1.Klases st.

2. Mūzika 

2.Matemātika 

2.Soc. zin. un v.

3. Angļu val.

3 .Mūzika

3.Matemātika

4. Soc.zin. un vēst.

4. Klases st.

4.Sports un v.

5.Soc.zin. un vēst.

5.Angļu val. 

5.Vizuālā māksla 

6.

6.

6.7.klase

8.klase

9.klase

1.Sociālās zin.

1. Bioloģija

1.Angļu valoda

2.Literatūra

2. Bioloģija 

2.Angļu valoda 

3 .Bioloģija

3. Sociālās zin.

3.Latv. val.

4.Bioloģija

4.Matemātika

4. Viz. māk.

5.Matemātika ( patst. d.)

5.Datorika

5.Matemātika( patst. d.)

6. 

6.Datorika

6.

7. 

7.

7.


8. Skolotāju kursi no 12:00

Autobuss 13:00


ceturtdiena, 2023. gada 20. aprīlis

 Stundu izmaiņas piektdien 21. 04.  


 1. klase

 1. klase

 1. klase

1.Latv. val.

1.Latv. val.

 1. Latv. val.

2.Matemātika

2.Dabaszin.

2. Dabaszin.

3.Dizains un t..

3. Dizains un tehn.

    3. Vizuālā māk.

4.Talka

4.Talka

    4.  Talka  

5.Talka

5.Talka

5 .Talka4.klase

5.klase

6.klase

1. Sports un v.

1. Latv. val.

1.Matemātika

2. Latv. val.

2.Dabaszin.

2.Sports un v.

3. Latv. val.

3.Krievu val.

3. Dabaszinības

4.Talka

4.Matemātika 

4. Krievu val.

5. Talka

5.Talka 

5.  Talka

6.

6.Talka

6. Talka7.klase

8.klase

9.klase

1.Krievu val.

1.Literatūra

1.Ķīmija 

2. Latv. val. 

2.Matemātika

2.Krievu val.

3 .Matemātika

3. Sports un v.

3.Sports un v.

4.Sports un v.

4.Ķīmija

4.Latviešu valoda

5.Talka

5.Talka

5 Talka

6.Talka

6.Talka

6.Talka


7.

7. 


  Stundu izmaiņas ceturtdien    29. 02.  klase klase klase 1.Latv. val. 1.Latv. val  1.Latv. val. 2.Matemātika 2.Angļu val. 2.Matemātika 3.S...