svētdiena, 2023. gada 28. maijs

 Stundu izmaiņas pirmdien 29. 05. 


 1. klase

 1. klase

 1. klase

 1. Latv. val. 

 1. Latv. val. 

 1. Latv. val.

2.    Matemātika

 1. Latv. val. 

2. Latv. val.

 1. Vizuālā m. 

3. Matemātika

      3. Matemātika

4. Vizuālā m. 

4.Sociālās zin. 

 1. Klases st.

5.

5.Sports un v. 

 1. -4.klase

5.klase

6.klase

1. Sports un v. 

1. Literatūra

1.Pārgājienā.

2. Latv. val.

2. Sports un v.

2. 

3. Latv.val.

3.Matemātika

3. 

4.Matemātika

4.Datorika

4.

5.Matemātika

5.Latv. val.

5.

6.-

6.-

6.7.klase

8.klase

9.klase

1.-

1.Ģeogrāfija

1.

2.Matemātika

2. Ģeogrāfija

2.

3.Ģeogrāfija

3. Klases st.

3.Eksāmens latviešu valodā

4.Ģeogrāfija

4.Sports un v.

4. Eksāmens latviešu valodā

5.Datorika

5.-

5.Eksāmens latviešu valodā

6.Datorika

6.Matemātika

6. 

7.-

7.

7. Eksāmens latviešu valodā


piektdiena, 2023. gada 26. maijs

 Stundu izmaiņas pirmdien 29. 05. 


 1. klase

 1. klase

 1. klase

 1. Latv. val. 

 1. Latv. val. 

 1. Latv. val.

2.    Matemātika

 1. Latv. val. 

2. Latv. val.

 1. Vizuālā m. 

3. Matemātika

      3. Matemātika

4. Vizuālā m. 

4.Sociālās zin. 

 1. Klases st.

5.

5.Sports un v. 

 1. -4.klase

5.klase

6.klase

1. Sports un v. 

1. Literatūra

1.Pārgājienā.

2. Latv. val.

2. Sports un v.

2. 

3. Latv.val.

3.-

3. 

4.Matemātika

4.Datorika

4.

5.Matemātika

5.Latv. val.

5.

6.-

6.

6.7.klase

8.klase

9.klase

1.-

1.Ģeogrāfija

1.

2.Matemātika

2. Ģeogrāfija

2.

3.Ģeogrāfija

3. Klases st.

3.Eksāmens latviešu valodā

4.Ģeogrāfija

4.Sports un v.

4. Eksāmens latviešu valodā

5.Datorika

5.-

5.Eksāmens latviešu valodā

6.Datorika

6.-

6. 

7.-

7.

7. Eksāmens latviešu valodā


S. Grasmane - Pārgājienā

V. Zakse- eksāmenā


ceturtdiena, 2023. gada 25. maijs

 Stundu izmaiņas piektdien 26. 05. 


 1. klase

 1. klase

 1. klase

1.Latv. val.

1.Latv. val.

 1. Latv. val.

2.Matemātika

2.Dabas zinības

2. Dabaszinības

3.Dizains un t. 

3. Dizains un t.

    3. Vizuālā māk.

4.Dizains un t.

4.Dizains un t. 

    4.  Viz. māk. 

5.Latv. val. F.

5.Sports

5 .Klases st.4.klase

5.klase

6.klase

1.Sports un v.

1. Latv.val.

1.Matemātika

2.Latv. val.

2.-

2.Sports un v.

3.Latv. val.

3.-

3.-

4.Teātra m.

4.Matemātika

4.Latv. val.

5.-

5.Latv. val.

5.-

6.

6.

6. 7.klase

8.klase

9.klase

1.-

1.Literatūra

1.Latv. val ( konsultācija)

2. Latv. val.

2.Matemātika

2.Latv. val ( konsultācija)

3 .Matemātika

3. Sports un v.

3. Latv. val ( konsultācija)

4.Sports un v.

4. -

4. 

5.Teātra m.

5. 

5.  

6.

6.

6. 


7.

7. 

Nebūs: A. Klupšas

Autobuss13:00


  Stundu izmaiņas trešdien 6.12. klase klase klase Mācās attālināti Latv. val. Matemātika 2.   Sports ( S.R.) 2. Latv. val. 3.Latv. val.    ...