piektdiena, 2023. gada 26. maijs

 Stundu izmaiņas pirmdien 29. 05. 


  1. klase

  1. klase

  1. klase

  1. Latv. val. 

  1. Latv. val. 

  1. Latv. val.

2.    Matemātika

  1. Latv. val. 

2. Latv. val.

  1. Vizuālā m. 

3. Matemātika

      3. Matemātika

4. Vizuālā m. 

4.Sociālās zin. 

  1. Klases st.

5.

5.Sports un v. 

  1. -4.klase

5.klase

6.klase

1. Sports un v. 

1. Literatūra

1.Pārgājienā.

2. Latv. val.

2. Sports un v.

2. 

3. Latv.val.

3.-

3. 

4.Matemātika

4.Datorika

4.

5.Matemātika

5.Latv. val.

5.

6.-

6.

6.7.klase

8.klase

9.klase

1.-

1.Ģeogrāfija

1.

2.Matemātika

2. Ģeogrāfija

2.

3.Ģeogrāfija

3. Klases st.

3.Eksāmens latviešu valodā

4.Ģeogrāfija

4.Sports un v.

4. Eksāmens latviešu valodā

5.Datorika

5.-

5.Eksāmens latviešu valodā

6.Datorika

6.-

6. 

7.-

7.

7. Eksāmens latviešu valodā


S. Grasmane - Pārgājienā

V. Zakse- eksāmenā


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru

  Stundu izmaiņas ceturtdien  25. 04.   klase klase klase 1.Latv. val. 1.Latv. val. 1.Sports un v. 2.Matemātika 2.Angļu val. 2.Matemātika 3....