svētdiena, 2023. gada 28. maijs

 Stundu izmaiņas pirmdien 29. 05. 


  1. klase

  1. klase

  1. klase

  1. Latv. val. 

  1. Latv. val. 

  1. Latv. val.

2.    Matemātika

  1. Latv. val. 

2. Latv. val.

  1. Vizuālā m. 

3. Matemātika

      3. Matemātika

4. Vizuālā m. 

4.Sociālās zin. 

  1. Klases st.

5.

5.Sports un v. 

  1. -4.klase

5.klase

6.klase

1. Sports un v. 

1. Literatūra

1.Pārgājienā.

2. Latv. val.

2. Sports un v.

2. 

3. Latv.val.

3.Matemātika

3. 

4.Matemātika

4.Datorika

4.

5.Matemātika

5.Latv. val.

5.

6.-

6.-

6.7.klase

8.klase

9.klase

1.-

1.Ģeogrāfija

1.

2.Matemātika

2. Ģeogrāfija

2.

3.Ģeogrāfija

3. Klases st.

3.Eksāmens latviešu valodā

4.Ģeogrāfija

4.Sports un v.

4. Eksāmens latviešu valodā

5.Datorika

5.-

5.Eksāmens latviešu valodā

6.Datorika

6.Matemātika

6. 

7.-

7.

7. Eksāmens latviešu valodā


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru

  Stundu izmaiņas trešdien 27. septembrī 7.klase 8.klase 9.klase 1.Matemātika 1.Kīmija 1.Literatūra 2. Latviešu val. 2.Sociālās zin. 2.Ķīmij...