otrdiena, 2023. gada 28. februāris

 Stundu izmaiņas trešdien 1. 03. 4.klase

5.klase

6.klase

1.Dizains un t.

1.Vizuālā māk.

1.Sports un v.

2. Dizains un t.

2.Vizuālā māk.

2.Mūzika 

3. Sports un v.

3. Dabaszinības

3.Matemātika ( patst. darbs)

4. Matemātika ( patst. darbs)

4.Sports un v.

4.Dabaszinības

5.Dabaszinības

5.Mūzika

5.Dizains un t.

6.

6.Matemātika ( patst. darbs)

6.Dizains un t.


7.klase

8.klase

9.klase

1.Matemātika( patst darbs)

1.Latv. un pas. v.

1.Ķīmija

2. Latv.val.

2.Latv. un pas. v.

2.Matemātika( patst. darbs)

3 .Dizains un t.

3.Vizuālā māk.

3. Latv. un pas. v.

4.Dizains un t.

4.Vizuālā māk.

4.Latv. un pas. v.

5.Latv. un pas. v.

5.Latv. val.

5. Matemātika ( patst darbs)          

6.Latv. un pas. v.

6.Ķīmija

6.Literatūra

7.Sports un v.

7.Matemātika( patst. darbs)

7.Dizains un t.


8.Literatūra

8. Dizains un t.

Nebūs: K. Siliņas-Ivancovas


pirmdiena, 2023. gada 27. februāris

 Stundu izmaiņas otrdien 28. 02.4.klase

5.klase

6.klase

1. -

1.Latv. val.

1.Sociālās zin. un v.

2. Matemātika

2. Literatūra

2.Sociālās zin. un v.

3.Angļu val. 

3. Matemātika

3.Latv. val ( DD)

4. Datorika

4.Sociālās zin. un v.

4.Latv. val.( DD)

5. Latviešu val.

5. Sociālās zin. un v.

5.-

6. Klases st.

6.-

6.Datorika

7.

7. -

7. -


7.klase

8.klase

9.klase

1. Matemātika

1. Fizika

1.Latv. val.

2. -

2. Fizika

2.Literatūra

3. Literatūra

3. -

3.Fizika

4. Sports un v.

4.Matemātika

4. Fizika

5. Inženierzin.

5.Angļu val.

5.Datorika

6. Angļu val.

6 Latv. val.

6.-

7.Latv. val.

7.Sports un v.

7.Sports un v.


Nav skolā T. Pokrovskas, 


ceturtdiena, 2023. gada 23. februāris

 Stundu izmaiņas piektdien 24. 02.  


  1. klase

  1. klase

  1. klase

  1. Latv. val.

  1. Latv. val.

  1. Latv. val.

2.  Matemātika

  1. Dabaszin.

2. Dabaszin.

  1. Dizains un tehn.

3. Dizains un tehn.

    3. Sports un v.

  1. Sports un v.

4.Dizains un tehn.

    4.  Vizuālā māk.  

  1. Latv. val F.

      5. Sports un v.

5 .Klases st.4.klase

5.klase

6.klase

1. Latv. val.

1. Latv. val.(attālināti patst. d.)

1.Matemātika(attālināti patst. d.)

2. Sports un v.

2.Dabaszin.(attālināti patst. d.)

2.Sports un v.(attālināti patst. d.)

3. Latv. val.

3.-

3. Dabaszin.(attālināti patst. d.)

4.Teātra māk. 

4.Matemātika(attālināti patst. d.)

4. Latv. val.(attālināti tiešsaiste)

5. Dabaszinības( patstāvīgs darbs)

5.Latviešu val.((attālināti tiešsaiste)

5.  Literatūra(attālināti patst. d.)

6.

6.

6.7.klase

8.klase

9.klase

1.-

1. Sports( attālināti patst. d.)

1.Ķīmija ( attālināti tiešsaiste)

2. Latv. val.(attālināti patst. d.)

2.Matemātika( attālināti patst. d.)

2.-

3 .Matemātika(attālināti patst. d.)

3.  Literatūra( attālināti tiešsaiste)

3.Sports un v..(attālināti patst. d.)


4.Sports un v. (attālināti patst. d.)

4.Ķīmija ( attālināti tiešsaiste)

4. Matemātika (attālināti patst. d.)

5. Teātra māksla.(attālināti tiešsaistē.)

5. -

5 Klases st.(attālināti patst. d.)

6.

6.

6. Latv.val. (attālināti patst. d.)

7.

7.

7. 


Nav skolā T. Pokrovskas, A. Priednieces, K. Siliņas-Ivancovas.


pirmdiena, 2023. gada 20. februāris

 Stundu izmaiņas otrdien 21. 02.
4.klase

5.klase

6.klase

1. -

1.Latv. val.

1.Sociālās zin. un v.

2. Matemātika

2. Literatūra

2.Sociālās zin. un v.

3.Angļu val. 

3. Latv. val.

3.Matemātika

4. Datorika

4.Sociālās zin. un v.

4.Latv. val.

5. Latviešu val.

5. Sociālās zin. un v.

5.-

6. Klases st.

6.Matemātika

6.Datorika

7.

7. -

7. Latv. val.7.klase

8.klase

9.klase

1. Matemātika

1. Fizika

1.

2. -

2. Fizika

2.Latviešu val. (patst. darbs)

3. Latviešu val.( patst.darbs)

3. -

3.Fizika

4. Sports un v.

4.Matemātika

4. Fizika

5. Inženierzin.

5.Angļu val.

5.Datorika

6. Angļu val.

6 Latv. val.( patst. darbs)

6.-

7.-

7.Sports un v.

7.Sports un v.


Nav skolā T. Pokrovskas, I Pitkēvičas


  Stundu izmaiņas ceturtdien  25. 04.   klase klase klase 1.Latv. val. 1.Latv. val. 1.Sports un v. 2.Matemātika 2.Angļu val. 2.Matemātika 3....