pirmdiena, 2023. gada 20. februāris

 Stundu izmaiņas otrdien 21. 02.
4.klase

5.klase

6.klase

1. -

1.Latv. val.

1.Sociālās zin. un v.

2. Matemātika

2. Literatūra

2.Sociālās zin. un v.

3.Angļu val. 

3. Latv. val.

3.Matemātika

4. Datorika

4.Sociālās zin. un v.

4.Latv. val.

5. Latviešu val.

5. Sociālās zin. un v.

5.-

6. Klases st.

6.Matemātika

6.Datorika

7.

7. -

7. Latv. val.7.klase

8.klase

9.klase

1. Matemātika

1. Fizika

1.

2. -

2. Fizika

2.Latviešu val. (patst. darbs)

3. Latviešu val.( patst.darbs)

3. -

3.Fizika

4. Sports un v.

4.Matemātika

4. Fizika

5. Inženierzin.

5.Angļu val.

5.Datorika

6. Angļu val.

6 Latv. val.( patst. darbs)

6.-

7.-

7.Sports un v.

7.Sports un v.


Nav skolā T. Pokrovskas, I Pitkēvičas


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru

  Stundu izmaiņas trešdien 27. septembrī 7.klase 8.klase 9.klase 1.Matemātika 1.Kīmija 1.Literatūra 2. Latviešu val. 2.Sociālās zin. 2.Ķīmij...