ceturtdiena, 2024. gada 29. februāris

 Stundu izmaiņas piektdien 1. 03. 


  1. klase

  1. klase

  1. klase

1.Latv. val.

1.Latv. val. ( T.B.)

1.Mūzika

2.Latv.val.

2.Sports un v.

2.Latv. val.

3.Sports

3.Dizains un t.( V.B.)

3.Vizuālā m.

4.Vizuālā m. 

4.Mūzika

4.Vizuālā m.

5.Vizuālā m.

5.-4.klase

5.klase

6.klase

1. Sports un v.

1.Latv. val.

1.Matemātika

2.Mūzika

2.Latv. val.

2.Dabaszin.

3. Matemātika

3.Krievu val.(A.N.)

3. Klases st.

4.Latv. val.

4.Dabaszin. 

4.Krievu val.( A.N.)

5.-

5.Mūzika

5.Latv. val.
6.Latv. val.


7.klase

8.klase

9.klase

1. Krievu val. ( patst. darbs- attālināti)A.N.)

1.Latv. val./karjeras st.

1.Ķīmija

2. Latv. val.

2.Matemātika

2.Karjeras st. (datorklase)( A.N.) 

3. Mūzika

3.Ķīmija

3. Matemātika

4. Matemātika

4.Sports un v.

4.Sports un v.

5.Sports un v.

5.Matemātika

5.Bioloģija

6. Klases st.

6.Literatūra

6.Matemātika

7.

7.-

7.Latv. val.

Nebūs T. Pokrovskas, S. Rozenbergas


trešdiena, 2024. gada 28. februāris

 Stundu izmaiņas ceturtdien    29. 02. 


  1. klase

  1. klase

  1. klase

1.Latv. val.

1.Latv. val 

1.Latv. val.

2.Matemātika

2.Angļu val.

2.Matemātika

3.Soc zin.

3. Matemātika

3.Sports un v.

4.Sports

4.Dabaszinības 

4.-

5.-

5.Sports un v.

5.Angļu val.


4.klase

5.klase

6.klase

1.Latv. val.

1.Sports un v.

1.Matemātika

2.Latv. val.

2.Matemātika

2.Soc. zin un v.

3.Angļu val.

3.-

3.Literatūra

4.Matemātika

4.Angļu val. 

4.Matemātika

5.Soc. zin. un v.

5Literatūra 

5. Vizuālā māks.

6.Soc. zin. un v.

6.Klases st.

6.Sports un v.7.-


S. Grasmane - vokālo ansambļu skatē

otrdiena, 2024. gada 27. februāris

 Stundu izmaiņas trešdien 28. 02. 

4.klase

5.klase

6.klase

1 Dabaszinības

1.Sports un v.

1.Dizains un t.

(2. grupai patstāvīgs darbs)

2.Klases st. 

2.Matemātika

2.Dizains un t.

(2. grupai patstāvīgs darbs)

3. Teātra māksla

3.Dabaszinības

3.Matemātika

4.Sports un v.

4.Matemātika

4.Dabaszinības

5.Dizains un t.

5.Vizuālā māks.

5. Sports un v.

6.Dizains un t.

6.Vizuālā māks.

6. 


7.klase

8.klase

9.klase

1.Matemātika

1.Ķīmija.

1.Literatūra

2.Latviešu val.

2.Soc. zin.

2.Kīmija

3. Dizains un t.

3.Vizuālā māks.

3.Latv. un Pas. v.

4. Dizains un t.

4.Vizuālā māks.

4.Latv. un Pas v.

5. Latv.un Pas v.

5.Latviešu. val.( patst.)

5. Matemātika

6.Latv. un Pas. v

6.Matemātika

6.Sports un v.

7.Sports un v.

7.-

7.Dizains un t.8. Dizains un t.

Līdz 10:00 nebūs S. Grases


pirmdiena, 2024. gada 26. februāris

 Stundu izmaiņas otrdien 27. februārī

4.klase

5.klase

6.klase

1.-

1.Latv. val.

1.Soc. zin un v

2.Matemātika

2.Klases st. 

2.Soc. zin. un v.

3.Matemātika

3.Matemātika

3.Datorika

4.Datorika 

4.Soc zin un v.

4.Latv. val.

5.Latv. val.

5.Soc. zin un v.

5.Angļu val.

6.

6.latv. val.

6.-


7.klase

8.klase

9.klase

1.Matemātika

1.Fizika

1.Latv. val.

2.Angļu val 

2.Fizika

2.Matemātika

3.Latviešu val.

3.-

3.Fizika

4.-

4.Matemātika

4. Fizika

5.Inženierzinības

5.Latviešu val.

5.Datorika 

6.Literatūra

6.Angļu val.

6.Klases st.

7.Angļu val.

7.Klases st.

7.Krievu val.( A. N.)


Nebūs T. Pokrovskas

  Stundu izmaiņas ceturtdien  25. 04.   klase klase klase 1.Latv. val. 1.Latv. val. 1.Sports un v. 2.Matemātika 2.Angļu val. 2.Matemātika 3....