ceturtdiena, 2023. gada 20. aprīlis

 Stundu izmaiņas piektdien 21. 04.  


  1. klase

  1. klase

  1. klase

1.Latv. val.

1.Latv. val.

  1. Latv. val.

2.Matemātika

2.Dabaszin.

2. Dabaszin.

3.Dizains un t..

3. Dizains un tehn.

    3. Vizuālā māk.

4.Talka

4.Talka

    4.  Talka  

5.Talka

5.Talka

5 .Talka4.klase

5.klase

6.klase

1. Sports un v.

1. Latv. val.

1.Matemātika

2. Latv. val.

2.Dabaszin.

2.Sports un v.

3. Latv. val.

3.Krievu val.

3. Dabaszinības

4.Talka

4.Matemātika 

4. Krievu val.

5. Talka

5.Talka 

5.  Talka

6.

6.Talka

6. Talka7.klase

8.klase

9.klase

1.Krievu val.

1.Literatūra

1.Ķīmija 

2. Latv. val. 

2.Matemātika

2.Krievu val.

3 .Matemātika

3. Sports un v.

3.Sports un v.

4.Sports un v.

4.Ķīmija

4.Latviešu valoda

5.Talka

5.Talka

5 Talka

6.Talka

6.Talka

6.Talka


7.

7. 


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru

  Stundu izmaiņas ceturtdien  25. 04.   klase klase klase 1.Latv. val. 1.Latv. val. 1.Sports un v. 2.Matemātika 2.Angļu val. 2.Matemātika 3....