pirmdiena, 2022. gada 3. oktobris

 


Stundu izmaiņas otrdien 4. 10.


  1. klase

  1. klase

  1. klase

33.Angļu val.

  1. Latv. val. 

  1. Sports un v.

2.   Matemātika

  1. Angļu valoda

2. matemātika

  1. Latviešu val.

3. matemātika

      3.  Latv. val. 

4 .Dabaszin. 

4.Vizuālā m. 

  1. Angļu val. 

5.Klases st.

5.Sports un v.

5 . Dabaszinības6. Sociālās zin.4.klase

5.klase

6.klase

1. Skolas 

1.Skolas 

1.Soc. zin.

2. Somas 

2. Somas 

2.Soc. zin.

3.braucienā

3. braucienā

3.Matemātika 

4. 

4. 

4.-

5. 

5. 

5.Krievu val.

6.

6.

6.Datorika

7.

7. 

7. -7.klase

8.klase

9.klase

1.Matemātika

1. Fizika

1.Latv. val.

2. Krievu val.

2. Fizika

2..Klases st. 

3. Literatūra

3. Krievu val.

3.Fizika

4. Sports un v.

4.Matemātika

4. Fizika

5. Inženierzin.

5.Angļu val.

5.Datorika

6. Angļu val.

6  Latv. val. 

6.Krievu val.

7.Latv. val.

7.Sports un v. 

7.Sports un v. 


Braucienā: S. Višķere, D. Podkalna


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru

  Stundu izmaiņas trešdien 27. septembrī 7.klase 8.klase 9.klase 1.Matemātika 1.Kīmija 1.Literatūra 2. Latviešu val. 2.Sociālās zin. 2.Ķīmij...