piektdiena, 2022. gada 14. oktobris

 Stundu izmaiņas pirmdien  17.10.


  1. klase

  1. klase

  1. klase

  1. Bez 

  1. Bez

  1. Latv. val.

2.     izmaiņām

  1.   izmaiņām

2. Latv. val.

3.

3.

  1. Matemātika

4.

4.

  1. Mūzika

5.

5.

5 .Klases st. 6.-4.klase

5.klase

6.klase

1. Sports un v.

1. Literatūra

1.-

2. Latv. val.

2. Sports un v.

2. Angļu val. ( uzdevumi.lv)

3. Latv.val.

3. Matemātika

3. Mūzika

4. Matemātika 

4. Datorika

4. Literatūra

5.Mūzika

5.Angļu val.(uzdevumi.lv)

5. Latviešu val.

6.Matemātika

6.Latv. val.

6. Matemātika F.7.klase

8.klase

9.klase

1.Mūzika

1.Ģeogrāfija

1.Matemātika

2.matemātika

2. Ģeogrāfija

2.Mūzika

3.Ģeogrāfija

3. Klases st.

3.Angļu val.( uzdevumi.lv)

4.Ģeogrāfija

4.Sports un v.

4. Sports un v.

5.Datorika

5.Matemātika

5.Ģeogrāfija

6.Datorika

6.Angļu val.( uzdevumi.lv)

6.Ģeogrāfija

7.Angļu val. ( Uzdevumi.lv)

7.Mūzika

7.Soc. zin.


Nav skolā: V. Zakses


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru

  Stundu izmaiņas trešdien 27. septembrī 7.klase 8.klase 9.klase 1.Matemātika 1.Kīmija 1.Literatūra 2. Latviešu val. 2.Sociālās zin. 2.Ķīmij...