pirmdiena, 2023. gada 8. maijs

 Stundu izmaiņas otrdien 9. 05.


  1. klase

  1. klase

  1. klase

  1. Angļu valoda

  1. Latv. val. 

    1.Sports un v.

2. Matemātika

      2. Angļu val.

2. Matemātika

    3.Latviešu val.

3. Matemātika

      3.  Latv. val. 

4 .Dabaszin. 

4.Vizuālā m. 

    4 . Angļu val.

5.Klases st.

5.Sports un v.

5 . Dabaszinības6. Soc. zin.


4.klase

5.klase

6.klase

1. Skolas 

1.Skolas 

1.Soc zin un v. 

2. somas

2. somas

2.Soc zin un v. 

3.braucienā

3.braucienā

3.Matemātika 

4. 

4

4.Krievu val.

5. 

5

5.Krievu val. 

6.

6.

6.Datorika

7.

7. 

7. -


7.klase

8.klase

9.klase

1. Matemātika

1. Fizika

1.Latv. val.

2. Krievu valoda

2. Fizika

2.Literatūra

3. Literatūra

3. Krievu val.

3.Fizika

4. Sports un v.

4.Matemātika

4. Fizika

5. Inženierzin.

5.Angļu val.

5.Datorika

6. Angļu val.

6 Latviešu val.

6.Krievu val.

7.Latviešu val.

7.Sports un v.

7.Sports un v.


S. Višķere un D. Podkalna braucienā ar 4., 5. klasi.


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru

  Stundu izmaiņas pirmdien 27. 05. klase klase klase 1.Latv. val. 1.Latv. val. 1.Latv. val. 2.Mūzika  ( grāmatu nodošana) 2.Matemātika  2. L...