piektdiena, 2023. gada 15. septembris

 Stundu izmaiņas  pirmdien 18.09.  


  1. klase

  1. klase

  1. klase

  1. Latv.val.

  1. Latv. val.

  1. Izmaiņu nav

2.  Matemātika

  1. Matemātika

2.

  1. Klases st.

3. Soc. zin.

      3. 

4. -

4.-


5.

5.
4.klase

5.klase

6.klase

1. Sports un v. 

1.Literatūra

1.Pārgājienā

2. Dabaszin.

2. latviešu valoda

2. 

3. Matemātika

3.-

3. 

4.Angļu val

4.Datorika 

4.

5.Latv. val.

5.Angļu val.

5.

6.-

6.Sports un v.

6.7.7.klase

8.klase

9.klase

1.-

1.Ģeogrāfija

1.-

2.Angļu val.

2. Ģeogrāfija

2.Klases st.

3.Ģeogrāfija

3. Sports un v.

3.Angļu val.

4.Ģeogrāfija

4.Sports un v.

4. -

5.Datorika

5.-

5.Ģeogrāfija

6.Datorika

6.Angļu val.*

6. Ģeogrāfija

7.-

7.

7. Soc. zin.


Nav: S. Grasmanes, K. Siliņas-Ivancovas


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru

  Stundu izmaiņas trešdien 27. septembrī 7.klase 8.klase 9.klase 1.Matemātika 1.Kīmija 1.Literatūra 2. Latviešu val. 2.Sociālās zin. 2.Ķīmij...