piektdiena, 2024. gada 24. maijs

 Stundu izmaiņas pirmdien 27. 05.


  1. klase

  1. klase

  1. klase

1.Latv. val.

1.Latv. val.

1.Latv. val.

2.Mūzika  ( grāmatu nodošana)

2.Matemātika 

2. Latv. val

3.Klases st.

3. Soc. zin.( Grāmatu nodošana)

3. Matemātika

4. Matemātika

4.Mūzika

4.Dabaszin.( grāmatu nodošana)5.Sports un v.4.klase

5.klase

6.klase

1. Sports un v.

1.-

1.Matemātika

2.Dabaszin.

2.-

2.Angļu valoda

3.-

3.Matemātika

3.Mūzika 

4.Angļu val. 

4.Datorika 

4.-

5.( grāmatu nodošana)

5.Angļu val.

5.Matemātika

-

6.( grāmatu nodošana)

-7.klase

8.klase

9.klase

1.Angļu val.

1.Ģeogrāfija

1.Grāmatu nodošana

2.Matemātika

2.Ģeogrāfija

2.-

3.Ģeogrāfija

3.Sports un v.

3.Latviešu val. (konsultācija)

4.Ģeogrāfija

4.Sports un v.

4.Latviešu val. (konsultācija)

5.Datorika

5.Mūzika

5.Latviešu val. (konsultācija)

6. Datorika

6.-

6.-
Nebūs S Višķeres


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru

  Stundu izmaiņas pirmdien 27. 05. klase klase klase 1.Latv. val. 1.Latv. val. 1.Latv. val. 2.Mūzika  ( grāmatu nodošana) 2.Matemātika  2. L...