piektdiena, 2023. gada 17. novembris

 Stundu izmaiņas otrdien 21.11.


  1. klase

  1. klase

  1. klase

  1. Bez izmaiņām

  1. Bez izmaiņām

    1.Bez izmaiņām

    2.

      2..

2. 

    3.

3. 

      3.  

4 .

4. 

    4 . 

5.

5.

5 .


4.klase

5.klase

6.klase

1. Krievu val.

1.Latv. val.( A.N.)

1.Soc. zin. un v.

2. Matemātika(V.K.)

2. Krievu val.

2.Soc. zin. un v.

3.Matemātika(V.K.)

3.Matemātika (LSL)

3.Datorika

4. Datorika

4. Soc. zin un v.

4.Latv. val.(A.N.)

5. Latviešu val.(V.K.)

5.Soc. zin. un v.

5.Angļu val. 

6.

6. Latv.val.(A.N.)

6.Krievu val.


7.klase

8.klase

9.klase

1. -

1. Fizika

1.-

2. Angļu val.

2.Fizika

2.Latv. val.

3.Latviešu val.

3. Krievu val.

3.Fizika

4.Krievu val.

4.Latviešu val.

4. Pasākumā Vārpā

5. Inženierzinības

5.Klases st.

5.Pasākumā Vārpā

6. Literatūra

6.Angļu val.

6.-                                          

7.Angļu val.

7.

7.

Nebūs skolā K. Siliņas-Ivancovas, S. Višķeres


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru

  Stundu izmaiņas trešdien 6.12. klase klase klase Mācās attālināti Latv. val. Matemātika 2.   Sports ( S.R.) 2. Latv. val. 3.Latv. val.    ...