pirmdiena, 2023. gada 20. novembris

 Stundu izmaiņas otrdien 21.11.


  1. klase

  1. klase

  1. klase

  1. Angļu val .

  1. Latv. v

    1.Latv.val (V.B.)

    2 .Latv. val.

      2..Matemātika 

2. Matemātika(I.P.)

    3.Matemātika

3. Dabas zin.

      3.  Angļu val,

4 .Dizains un t. 

4. Angļu val. 

    4. Soc. zin.(S.R.)

5.Dizains un t.

5.Klases st,

5. -


4.klase

5.klase

6.klase

1. Krievu val.

1.Latv. val.( A.N.)

1.Soc. zin. un v.

2. Matemātika(V.K.)

2. Krievu val.

2.Soc. zin. un v.

3.Matemātika(V.K.)

3.Latv.val.(A.N.)

3.Klases st. 

4. Latviešu val.(V.K.)

4. Soc. zin un v.

4.Latv. val.(A.N.)

5. -

5.Soc. zin. un v.

5.Angļu val. 

6.

6. -

6.Krievu val.


7.klase

8.klase

9.klase

1. -

1. -

1.-

2. Angļu val.

2.Fizika ( patst.)

2.-

3.Latviešu val.

3. Krievu val.

3.-

4.Krievu val.

4.Latviešu val.

4. Pasākumā Vārpā

5.Inženierzinības (patst.)

5.Klases st.

5.Pasākumā Vārpā

6. Literatūra

6.Angļu val.

6.-

7.Angļu val.

7.

7.

Nebūs skolā K. Siliņas-Ivancovas, S. Višķeres, T. Bāliņas. L.S.Lībietes, Z. Rozenvalda, M. Ševčenko


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru

  Stundu izmaiņas trešdien 6.12. klase klase klase Mācās attālināti Latv. val. Matemātika 2.   Sports ( S.R.) 2. Latv. val. 3.Latv. val.    ...